Chính quyền cộng sản gia tăng bắt bớ công dân Mỹ

0
635

Một  loạt  các  dân  biểu  và  Thượng  nghị  sĩ  Mỹ  đã  lên  tiếng  phản  đối  việc  chính  quyền  cộng  sản  Việt  Nam  gia  tăng  đàn  áp  các  tiếng  nói  đối  lập  và  bắt  bớ  những  công  dân  Mỹ  trong  thời  gian  gần  đây.Trong  một  thông  cáo  báo  chí  hôm  9/8  của  gia  đình  Michael  Phuong  Minh  Nguyễn,  một  công  dân  Mỹ  đang  bị  cộng  sản  Việt  Nam  giam  giữ,  các  dân  biểu  Hoa  Kỳ  được  trích  lời  đã  lên  án  việc  cộng  sản  Việt  Nam  bắt  giữ  công  dân  Mỹ  Michael  Phuong  Minh  Nguyễn  và  yêu  cầu  cộng  sản  Việt  Nam  phải  trả  tự  do  cho  ông  ngay  lập  tức.Dân  biểu  Mimi  Walters  trong  thông  cáo  báo  chí  đưa  ra  vào  ngày  9/8  nói  rằng  việc  tiếp  tục  bỏ  tù  ông  Michael  Nguyễn  của  chính  quyền  cộng  sản  Việt  Nam  là  điều  không  thể  chấp  nhận  được  và  phải  được  chấm  dứt  ngay  lập  tức.  Bà  cho  biết  bà  sẽ  tiếp  tục  làm  việc  với  Bộ  Ngoại  giao  và  Đại  sứ  quán  Mỹ  tại  Việt  Nam  để  bảo  đảm  ông  Michael  Nguyễn  được  sớm  trả  tự  do.Dân  biểu  Alan  Lowenthal  trước  đó  cũng  cho  biết  trong  thời  gian  qua  chính  quyền  cộng  sản  Việt  nam  đã  gia  tăng  các  cuộc  đàn  áp  đối  với  những  tiếng  nói  đối  lập  và  bắt  bớ  các  công  dân  Mỹ.  Điều  này  là  đặc  biệt  đáng  báo  động  khi  mà  các  công  dân  Mỹ  trở  thành  các  đối  tượng  được  nhắm  tới  của  chính  quyền  áp  bức.  Dân  biểu  cam  kết  sẽ  làm  việc  với  các  dân  biểu  khác  ở  cả  hai  đảng  và  chính  phủ  Mỹ  để  gửi  ra  một  thông  điệp  rõ  ràng  rằng  cộng  sản  Việt  Nam  không  thể  tiếp  tục  vi  phạm  nhân  quyền  và  điều  này  sẽ  làm  ảnh  hưởng  đến  quan  hệ  Việt  Mỹ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here