CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI ẢNH HƯỞNG ĐẾN VỊ TRÍ CỦA TẬP CẬN BÌNH NHƯ THẾ NÀO?

0
1621

Chiến  tranh  thương  mại  giữa  Mỹ- Trung  vẫn  tiếp  tục  leo  thang  chưa  có   hồi  kết.  Nếu  không  có  gì  trở  ngại  thì   ngày  23/8  tới  đây,  Hoa  Kỳ  sẽ  đánh   thuế  đợt  hai  ở  mức  25%  lên  16  tỉ  đô  la   hàng  Trung  Quốc.   Vì  “sĩ  diện”  Bắc  Kinh  cũng  tuyên  bố   sẽ  áp  đặt  mức  thuế  tương  đương,  với   cùng  trị  giá  hàng  và  cùng  một  ngày  áp   dụng.  Kèm  theo  các  biện  pháp  trả  đũa   là  biện  pháp  “võ  miệng”.  Trung  Quốc   dùng  truyền  thông  kể  cả  trong  và  ngoài   nước  đưa  ra  những  nhận  định  đại  loại   như,  trong  cuộc  chiến  thương  mại  này   thì  Mỹ  chịu  thiệt  hại  nặng  nề  nhất,  hay   thượng  nghị  sĩ  này,  hạ  nghị  sĩ  kia  phản   đối  chính  sách  thương  mại  của  ông   Trump…  Nói  chung,  chính  quyền  Bắc   Kinh  đang  áp  dụng  mọi  biện  pháp  để   vừa  giữ  được  thể  diện  vừa  tránh  được   thiệt  hại  thấp  nhất  có  thể. Thế  nhưng,  mọi  biện  pháp  của  chính   quyền  Bắc  Kinh  đã  không  đem  lại  kết   quả  như  mong  muốn,  ngược  lại  tình   hình  còn  xấu  hơn,  khi  ông  Trump   tuyên  bố  áp  thuế  34  tỷ,  rồi  60  tỷ,  200   tỷ,  500  tỷ  USD  lên  các  hàng  hóa  của   Trung  Quốc,  thậm  chí  ông  Trump  còn   tuyên  bố  sẵn  sàng  áp  thuế  lên  tất  cả  các   mặt  hàng  của  Trung  Quốc.  Điều  này   chứng  tỏ  rằng,  ông  Trump  không  lùi   bước. Cuộc  chiến  nào  cũng  có  hồi  kết,  vấn   đề  chỉ  là  thời  gian,  và  thiệt  hại  thì  hai   bên  cùng  có.  Tuy  nhiên,  từ  khi  xảy  ra   cuộc  chiến  thương  mại,  giới  quan  sát  đều  nhìn  thấy  rõ  ràng  phản  ứng  của  Trung   Quốc  rất  chừng  mừng  và  dè  dặt,  hay  nói   nôm  na  “lên  đài  nhưng  mà  sợ  đòn” Như  tờ  Le  Monde  nhận  định  «Bắc  Kinh   đang  bị  kẹp  giữa  hai  gọng  kìm».  Một  mặt,   Trung  Quốc  không  thể  làm  thinh  trước  các   đe  dọa  tăng  thuế  với  hàng  hóa  nhập  khẩu   từ  Trung  Quốc  của  Mỹ,  chính  quyền  Bắc   Kinh  đã  đáp  trả.   Tuy  nhiên,  Trung  Quốc  cũng  hiểu  rằng   không  thể  địch  lại  với  chính  quyền  Donald   Trump  trong  cuộc  chạy  đua  gia  tăng  trừng   phạt  hàng  hóa  nhập  khẩu.   Lý  do  đơn  giản  là  Trung  Quốc  chỉ  nhập   khẩu  có  130  tỉ  đô  la  hàng  hóa  Mỹ  hàng   năm,  trong  lúc  Hoa  Kỳ  nhập  đến  550  tỉ  đô   la  hàng  Trung  Quốc.  Chênh  lệnh  rất  lớn   này  buộc  Bắc  Kinh  phản  ứng  rất  chừng   mực Trong  phạm  vi  bài  viết  này  chúng  tôi   không  đề  cập  nhiều  đến  thiệt  hại  về  cuộc   chiến  thương  mại  mà  chỉ  đặt  vấn  đề,  cuộc   chiến  này  ảnh  hưởng  như  thế  nào  đến  vị  thế   của  Tập  Cận  Bình

Tập  Cận  Bình  chủ  quan  khi   đánh  giá  thấp  đối  thủ

 Xét  trên  nhiều  mặt,  quyền  lực  của  Tập  Cận   Bình  dường  như  trong  hiện  tại  được  cho  là   khá  vững  chắc. Cụ  thể,  trong  kỳ  họp  Quốc  Hội  tháng  3  vừa   qua,  Tập  nhận  được  sự  ủng  hộ  được  cho  là   «tuyệt  đối».  Tập  Cận  Bình  vừa  là  tổng  bí   thư,  vừa  là  chủ  tịch  nước.  Tư  tưởng  của  Tập   Cận  Bình  được  đưa  vào  điều  lệ  đảng,  tức   Tập  được  đặt  ngang  hàng  với  Mao  Trạch   Đông.  Hiến  pháp  Trung  Quốc  được  sửa   đổi,  mở  ra  khả  năng  Tập  Cận  Bình  nắm   quyền  đến  mãn  đời,  sau  khi  thời  hạn  hai   nhiệm  kỳ  chủ  tịch  theo  lệ  thường,  kéo  dài   đến  2023  chấm  dứt. Tuy  nhiên,  trong  cuộc  chiến  tranh  thương   mại  với  Mỹ  vừa  bùng  lên,  Tập  Cận  Bình   đang  lâm  vào  thế  bị  động.   Trong  giới  học  giả  Trung  Quốc,  nhiều   người  cho  rằng  hệ  thống  tuyên  truyền  của   chế  độ  đã  quá  ngạo  mạn,  Bắc  Kinh  đánh   giá  quá  thấp  đối  thủ,  lẽ  ra  Tập  Cận  Bình   phải  chuẩn  bị  tốt  hơn  cho  cuộc  chiến   thương  mại  với  Washington.  Sự  lúng  túng   của  chính  quyền  Tập  Cận  Bình  để  ngỏ  cơ   hội  cho  nhiều  tiếng  nói  chỉ  trích  trong  nội   bộ.

Giới  trí  thức  chỉ  trích  Tập  Cận   Bình

Theo  giới  truyền  thông  nhận  định,  có  dấu   hiệu  cho  thấy  các  đòn  tấn  công  thương  mại   của  Mỹ  đang  đe  dọa  uy  thế  của  Tập  Cận   Bình.   Hội  nghị  Bắc  Đới  Hà  khai  mạc  với  một  số   biểu  hiện  khác  thường,  trong  giới  trí  thức   bắt  đầu  có  tiếng  nói  trực  tiếp  lên  án  chính   sách  độc  tài  của  họ  Tập. Hội  nghị  Bắc  Đới  Hà  (Beidaihe)  –  một  kỳ   hội  họp  không  chính  thức  thường  niên  của   các  lãnh  đạo  chóp  bu  Trung  Quốc,  đang   nắm  quyền  và  đã  về  hưu  –  được  coi  là  một   sự  kiện  chính  trị  rất  quan  trọng.   Theo  các  nhà  quan  sát,  kể  từ  khi  tìm  cách   thâu  tóm  toàn  bộ  quyền  lực  trong  tay,  Tập   Cận  Bình  có  xu  hướng  hạ  thấp  vai  trò  của   dịp  hội  họp  không  chính  thức  này,  nhưng   rất  có  thể  lần  hội  nghị  này,  Tập  sẽ  phải  đối   mặt  với  nhiều  chỉ  trích  trong  nội  bộ,  đặc   biệt  từ  giới  lãnh  đạo  về  hưu,  nhưng  vẫn  còn   duy  trì  được  ảnh  hưởng.  Nhiều  nguồn  tin   cho  biết,  cho  dù  không  ưa  gì  nhau,  hai  cựu   tổng  bí  thư  Giang  Trạch  Dân  và  Hồ  Cẩm   Đào,  cùng  cựu  thủ  tướng  Chu  Dung  Cơ  tỏ   ra  không  tin  tưởng  vào  ban  lãnh  đạo  hiện   nay.  Và  điều  gần  như  chắc  chắn  có  thể  xảy   ra  đó  là  tại  hội  nghị  Bắc  Đới  Hà,  Tập  Cận   Bình  sẽ  phải  đối  mặt  với  những  phê  phán   nhắm  vào  một  vấn  đề  hệ  trọng  khác,  đó  là   «nạn  sùng  bái  cá  nhân».

Ông  Trump  đang  dùng  chiến   thuật  “tọa  sơn  quan  hổ  đấu”  ?

Khi  Tập  Cận  Bình  vừa  lên  cầm  quyền,  một   trong  những  việc  mà  họ  Tập  gây  “ân  oán”   với  đồng  nghiệp  đó  là  cái  gọi  chiến  dịch   “đả  hổ  diệt  ruồi”.   Giới  phân  tích  thì  nhìn  thấy  ngay,  Tập  Cận   Bình  đang  dùng  bình  phong  “đả  hổ  diệt   ruồi”  để  diệt  những  phe  chống  đối  và  củng   cố  vị  thế  của  mình.  Quả  thật,  sau  chiến  dịch   đó,  “ngai  vàng”  của  họ  Tập  gần  như  được   đổ  “bê  tông”. Thế  nhưng,  qua  cuộc  chiến  thương  mại  với   Hoa  Kỳ,  người  ta  cũng  thấp  thoáng  thấy   một  “cuộc  chiến  ngầm  trong  nội  bộ  cộng   sản  Trung  Quốc”,  chắc  chắn  Tập  Cận  Bình   sẽ  không  dễ  dàng  bị  đổ,  bởi  vì  mất  “ngai   vàng”  đồng  nghĩa  với  việc  bị  “tru  di”.  Họ   Tập  sẽ  dùng  mọi  quyền  lực  để  bảo  vệ  mình   và  nhóm  của  Tập,  hay  nói  cách  khác  ông   Trump  đang  đẩy  nội  bộ  trung  Quốc  tự  cắn   xé  lẫn  nhau.  Nói  một  cách  hoa  mỹ  một  chút   là  ông  Trump  đang  dùng  chiến  thuật  “Tọa   sơn  quan  hổ  đầu”    để  xem  “người  Trung   Quốc  tự  làm  suy  yếu  người  Trung  Quốc”.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here