CỘNG SẢN VIỆT NAM KHÔNG THỂ ĐI VỚI MỸ

0
656

Trong  cuộc  họp  báo  thường  kỳ  chiều      ngày  5  tháng  7,  Phó  phát  ngôn  Bộ      Ngoại  giao  CSVN  Ngô  Toàn  Thắng      thông  báo,  nhận  lời  mời  của  Phó  Thủ      tướng,  Bộ  trưởng  Ngoại  giao  Phạm      Bình  Minh,  Ngoại  trưởng  Mỹ  Mike      Pompeo  thăm  Việt  Nam  từ  ngày  8-10      tháng  7.  Ông  Thắng  ‘  hồ  hởi’cho  biết,      đây  là  chuyến  thăm  Việt  Nam  đầu  tiên      của  Ngoại  trưởng  Mike  Pompeo  kể  từ      khi  nhận  chức  Ngoại  trưởng.  Việt  Nam      cũng  là  nước  đầu  tiên  Ngoại  trưởng      Mike  Pompeo  thăm  trong  khu  vực      Đông  Nam  Á.  “Chuyến  thăm  nhằm      tiếp  tục  thúc  đẩy  quan  hệ  quan  hệ  Đối      tác  toàn  diện  Việt  Nam  –  Mỹ  tiếp  tục      phát  triển  thực  chất,  hiệu  quả,  nhất      là  trong  các  lĩnh  vực  chính  trị-  ngoại      giao,  kinh  tế  –  thương  mại  –  đầu  tư,      quốc  phòng-  an  ninh,  khắc  phục  hậu      quả  chiến  tranh.  Hai  bên  sẽ  trao  đổi      vấn  đề  khu  vực  và  quốc  tế  cùng  quan      tâm”,  Phó  phát  ngôn  Bộ  Ngoại  giao      Việt  Nam  nói.    Nói  nghe  xôm  tụ  như  thế,  nhưng  tương      quan  giữa  Washinton  và  Hà  nội  chỉ  là      đối  tác  buôn  bán  nhỏ,  chớ  không  ăn      nhập  gì  đến  liên  minh  quân  sự,  chớ      đừng  nói  đồng  minh.  Do  Mỹ  cũng  có  mà      do  CSVN  cũng  có.    Từ  khi  Mỹ  bang  giao,  giao  thương  với      CSVN,  và  Mỹ  chuyển  trục  quân  sự  về      Á  châu  Thái  bình  dương,  phải  nói  chánh      quyền  Mỹ  đã  cố  gắng  lôi  kéo  CSVN  trở  lại.      Nhưng  không  kết  quả  nào  đáng  kể  dù  thế      nước  lòng  dân  VN  cũng  thấy  cần  đi  với  Mỹ      để  thoát  Trung,  thoát  cái  bóng  đè  quá  nặng      của  TC,  còn  ghê  gớm  hơn  cái  bóng  đè  của      Trung  hoa  trong  lịch  sử  1.000  năm  VN  bị      Bắc  Thuộc.    Nhưng  Mỹ  vẫn  cứ  đi  sai  đường,  chọn  lầm      người.  Mỹ  vẫn  cứ  theo  lối  mòn  cũ,  dễ  của      thời  Chiến  tranh  Lạnh,  Mỹ  chọn  đi  với  nhà      cầm  quyền  mạnh  (  strong  government)  là      CSVN  đang  thống  trị  VN,  là  chuyện  dễ        thay  vì  đi  với  nhân  dân  VN  phải  giúp  nhân      dân  VN    tạo    một  chánh  quyền  tự  do,  dân      chủ  để  có  nội  lực  chống  quân  Tàu  Cộng.      Nên  bốn  đời  tổng  thống  Mỹ,  Clinton,      Bush,  Obama,  Trump  đến  VN  mà  đâu  có        vận  động  được  CSVN  nhổ  một  sợi  lông      chân  nào  của  TC.    Cái  đau  khổ  nhứt  của  người  dân  Việt  là        thấy  bị  TC  lấy  đảo,  chiếm  biển  của  VN,  thì      các  chánh  trị  gia  Mỹ  ‘  cực  kỳ’  thực  dụng  cứ      nói  Mỹ  không  đứng  bên  nào  trong  các  cuộc      tranh  chấp  biển  đảo  như  thị  thiềng  cho  TC      xâm  lấn  vậy.  Nhìn  cái  kiểu  càng  ngày  Mỹ      càng  làm  ăn  mạnh  với  TC  thì  nghĩ  theo  Mỹ      chống  TC  là  coi  như  xúi  TC  hại  mình.    Còn  cái    kiểu  khích  tướng  CSVN  đứng  lên      chống  TC  bằng  thơ  văn  VN  của  mấy  tổng      thống  Mỹ  đến  VN  nghe  thì  vui  tai  nhưng      chớ  không  tác  dụng  gì,  không    có  ép  phê      thực  tế  nào  về  chánh  trị  và  quân  sự.  Như        TT  Obama  nhắc  lại  câu  thơ  của  Lý  Thường      Kiệt,  rằng:  “Sông  núi  nước  Nam  vua  Nam      ở.”  Và  hứa  hẹn  với  hai  câu  thơ  trong  truyện      Kiều,  “Rằng  trăm  năm  cũng  từ  đây.Của  tin      gọi  một  chút  này  làm  ghi”.  Còn  TT  Trump      viện  dẫn  lịch  sử  “Hai  Bà  Trưng  đã  đánh      thức  tinh  thần  của  người  dân  vùng  đất  này.      Đó  là  lần  đầu  tiên  người  dân  Việt  Nam      đứng  lên  đấu  tranh  cho  sự  độc  lập  và  niềm      tự  hào  của  các  bạn.”    Chắc  chắn  không  riêng      những  người  làm  chánh      trị,  ngoại  giao,  mà  người      dân  thường  cũng  biết        động  lực  chánh  của      chiến  tranh  và  hoà  bình      là  quyền  lợi,  chớ  không      phải  lời  hay  ý  đẹp,  văn      hay  chữ  tốt.    Cái  nhìn  của  CSVN      trong  đại  hội  12  cho  thấy      CSVN  coi  chánh  trị  Mỹ      là  ‘cực  kỳ  thực  dụng’,      và  chính  sách  ngoại  giao      Mỹ  đổi  thay  theo  mỗi  kỳ      bầu  cử  tổng  thống  Mỹ.  Mỹ  hiên  không  có      đủ  cảm  tình  viên,  không  có  “  đặc  tình”  ,  nội      tuyến  trong  hành  lang  quyền  lực  của  CS  Hà      nội.  Trái  lại  TC  có  rất  nhiều  trong  đảng,      nhà  nước,  quân  đội  của  CS  Hà  nội,  TC  đã      đầu  tư  hao  tốn  và  lâu  năm  hơn  Mỹ;  TC  đã      “  nắm”  hồ  sơ  đen  “  tình,  tiền,  tù”của  những      cán  bộ  chóp  bu  CSVN,  ai  chống  TC,  TC  sẽ      “  bật  mí”,  xì  căn  đan  sẽ  làm  tiêu  diêu  sinh      mạng  chánh  trị.      CSVN  thừa  biết  tương  quan  kinh  tế,  ngoại      giao  của  Mỹ,  quyền  lợi  của  Mỹ  đối  với  TC      ngàn  lần  hơn  so  với  VN.  Và  nhiều  dấu  chỉ      cho  thấy  Mỹ  và  TC  cả  hai  nương  nhau  để      làm  bá  chủ  Á  châu  Thái  bình  dương,  hai      bên  đều  có  lợi  ngàn  lần  nhiều  hơn  giúp      CSVN.    Đó  là  chưa  nói  Mỹ  chưa  bao  giờ  viện  trợ      quân  sự  cho  bất  cứ  chế  độ  CS  nào.  Mỹ      không  thể  không  e  ngại  VNCS  trở  thành      con  ngựa  thành  Troie  cho  TC  khi  Mỹ  tương      quan  quân  sự  với  VNCS  như  chia  xẻ  tin      tức  tình  báo,  bí  mật  khoa  học  kỹ  thuật  quân      sự.  Thế  cho  nên  trông  mong  Mỹ  can  thiệp      bằng  hành  động  quân  sự  giúp  CSVN  trong      khủng  hoảng  Biển  Đông  là  còn  lâu  nếu      không  muốn  nói  là  không  tưởng.    Dù  có  ngậm  ngọc  TT  Trump,  Ngoại      Trưởng  Pompeo,  Đại  sứ  Daniel  Kriten    –    brink,  và  những  trưởng  lưới  CIA  ở  Hà  nội,        Saigon  cũng  đừng  mong  du  thuyết,  vận      động,  trao  đổi,  lôi  kéo  lãnh  đạo  Đảng  Nhà      Nước  CSVN  đang  nằm  dưới  cái  bóng  đè      quá  lớn,  quá  nặng  của  TC  về  kinh  tế,  chánh      trị,  lẫn  chủ  nghĩa  CS.  CSVN  khó  có  thể      theo  lập  trường  các  nước  ASEAN  thống      nhất  mà  Mỹ  kêu  gọi,  để  đối  phó  với  những      yêu  sách  chủ  quyền  quá  đáng  của  TC  dù      VNCS  là  nước  mất  biển  đảo  nhiều  nhứt  vào      tay  TC.  Con  đường  Hà  nội  đi  Washington      nay  do  TC  làm  cảnh  sát  giao  thông  kiểm      soát,  bật  đèn  xanh  đỏ.    Theo  chánh  trị  thực  dụng  Mỹ,  không  có      thù  muôn  thuở,  không  có  bạn  muôn  đời,      chỉ  có  quyền  lợi  mới  miên  viễn.  Mỹ  bình      thường  hoá  ngoại  giao  với  VNCS.  Một  số      viên  chức  chánh  quyền  Mỹ  và  CSVN  khu    –    yên  người  dân  Việt,  người  Mỹ  gốc  Việt  ‘      để  quá  khứ  ra  sau,  hướng  về  tương  lai  phía      trước’  ,  tức  là  ‘  hoà  giải,  hoà  hợp’  với  kẻ      thù  CS.  Nhưng  người  Việt  trong  ngoài      nước  ít  ai  nghe  theo,  kể  cả  người  Mỹ  gốc      Việt  đang  sống  tại  Mỹ,  luôn  ủng  hộ  các  dân      biểu  nghị  sĩ  liên  bang  và  dân  cử  địa  phương      chống  CS  .    CSVN  khó  nếu  không  muốn  nói  là  không      thể  có  một  thay  đổi  lớn    trong  bang  giao,      phát  triển  đối  tác  chiến  lược  với  Mỹ  vì      CSVN  đã,  đang,  và  sẽ  dính  cứng  hơn  với      TC.  Qua  đại  hội  12,  Tổng  bí  Thư  Nguyễn      phú  Trọng  cầm  đầu    phe  thân  TC  từ  năm      2007  đã  độc  diễn  tái  đắc  cử  Tổng  Bí  Thư      Đảng  CSVN.  Từ  ấy  đã  qua  rồi,  hết  rồi      những  vận  động,  lôi  kéo  của  Mỹ  đối  với      CSVN.  CS  Hà  nội  chỉ    đi  đu  dây  giữa  Trung      Cộng  và  Mỹ,  nhưng  nghiêng  nhiều  về  phía      TC,  hy  vọng  dùng  thế  ngao  cò  tương  tranh      ngư  ông  đắc  lợi.    Một  vì  đại  đa  số  lãnh  đạo  Đảng  đã  chấp      nhận  thà  đi  với  TC  mà  mất  nước  còn  hơn      đi  với  Mỹ  là  mất  đảng,  mất  đảng  là  mất  tất      cả,  mất  độc  quyền  cai  trị,  mất  của  nổi,  của      chìm  đã  bòn  vét  được  và  có  thể  mất  mạng      nữa  không  chừng.  Kết  quả  bầu  bán  nhân      sự,  sách  lược  kinh  tế,  chánh  trị,  ngoại  giao      cho  5  năm  tới  trong  đại  hội  Đảng  lần  thứ  12      đã  cho  thấy  CSVN  bám  sát  đuôi  TC.    Hai,  cho  đến  bây  giờ  người  ta  không  thấy      dấu  chỉ  khả  tín,  quan  trọng    nào  nói  lên  CS      Hà  nội  đi  sát  với  Mỹ  theo  giả  thuyết    Mỹ      dùng  CS  Hà  nội  để  be  bờ  TC.  Rất  nhiều      những  cuộc  viếng  thăm,  hội  họp  giữa  hai      bên,  từ  lãnh  đạo  cao  cấp,  đến  nhân  viên      chánh  phủ  và  chuyên  viên  giữa  hai  bên      Washington-  Hà  nội.    Nhưng  Mỹ  chỉ  “  giao      liên”  với  Đảng  Nhà  Nước  theo  công  thức      “  hợp  tác  toàn  diện”,  chớ  không  phải  theo      công  thức  vừa  là  “  đối  tác  chiến  lược”  hay      cao  hơn  là  “  liên  minh”.    VN  Cộng  Hoà  là  ‘  đồng  minh”  của  Mỹ,  cả      nửa  triệu  quân  Mỹ  chiến  đấu  tại  VN,  chết      50  mấy  ngàn  quân  nhân  Mỹ,  tốn  hàng  trăm      tỷ,  mà  khi  Mỹ  đi  được  với  TC,  là  Mỹ  bỏ  rơi      VN  ngay.  Huống  hồ  CSVN,  Mỹ  mới  phát      triển  hợp  tác  toàn  diện  với  một  bối  cảnh      là  cựu  thù  sanh  tử  trong  Chiến  tranh  Lạnh.      Xét  qua  diễn  tiến  cuộc  viếng  thăm  quân  sự,        thực  chất  theo  tiếng  CS  đó  chỉ  là  một  cuộc      “  tham  quan”,  cỡi  ngưa  xem  hoa    không      hơn  không  kém.    Ba  và  sau  cùng  CSVN  đâu  có  coi  trọng      việc  mất  đất  hơn  mất  quyền  thống  trị  VN.      CSVN  chỉ  cần  nắm  được  quyền  hành  cai      trị  nhân  dân  thôi,  nếu  không  được  Thiên      Triều  phong  làm  An  nam  quốc  Vương  thì        làm  Thái  Thú  cũng  chẳng  sao,  miễn  là  nắm      được  quyền  hành  thống  trị  đối  với  người      dân  VN.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here