Cuba trưng cầu dân ý về Dự thảo Hiến pháp mới

0
533

Từ ngày 13/8, Cuba bắt đầu tiến trình lấy ý kiến của người dân về Dự thảo Hiến pháp mới. Tiến trình kéo dài đến ngày 15/11. Bản dự thảo Hiến pháp mới gồm 224 điều (tăng 87 điều so với Hiến pháp hiện nay), được chia thành 11 tựa đề, 24 chương và 16 phần. Trong đó, dự thảo giữ nguyên 11 điều trong Hiến pháp hiện nay, sửa đổi 113 điều và loại bỏ 13 điều. Dự thảo vẫn đề cao vai trò lãnh đạo độc quyền của cộng sản Tuy nhiên, Dự thảo công nhận các hình thức sở hữu bao gồm sở hữu xã hội chủ nghĩa, sở hữu toàn dân, sở hữu chung và sở hữu tư nhân. Dự thảo ghi nhận “tầm quan trọng của đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển của đất nước.” Dự thảo cũng đưa vào các quyền của công dân phù hợp với các thỏa ước quốc tế mà Cuba tham gia ký kết. Sau khi trưng cầu dân ý, Quốc hội sẽ thảo luận về dự thảo đã được bổ sung và chỉnh lý, trước khi thông qua lần cuối cùng toàn văn bản Hiến pháp mới. Sau đó, sẽ tổ chức trưng cầu ý dân thông qua bỏ phiếu kín.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here