Blogger Mẹ Nấm bị chuyển ra trại Thanh Hóa

0
1150

Tù nhân chính trị blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị chuyển trại từ Khánh Hòa ra Yên Định, Thanh Hóa. Bà Nguyễn thị Tuyết Lan, thân mẫu của blogger Mẹ Nấm cho biế. Theo lời bà Nguyễn Thị Tuyết Lan thì việc đi thăm con gái của bà từ nay sẽ khó khăn vì đường xá xa xôi. Trại 5 Yên Định, Thanh Hóa là nơi hiện còn tù nhân chính trị nữ Nguyễn Đặng Minh Mẫn đang bị giam. Trước đây, một số tù chính trị nữ khác như Tạ Phong Tần, Cấn Thị Thêu cũng từng bị giam tại đó.

Nhiều người tại Việt Nam lâu nay than phiền tình trạng tù nhân chính trị bị chuyển đến nơi giam giữ xa nhà khiến thân nhất hết sức vất vả khi đi thăm hằng tháng. Đây cũng bị lên án là biện pháp hà khắc đối với tù chính trị mà chính quyền Hà Nội thực hiện lâu nay.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here